Sashiko

OD+MJ Indigo Sashiko Western Shirt
Sold Out
OD+MJ Indigo Sashiko Shirt
Sold Out
OD+MJ Indigo Sashiko Shirt

Okayama Denim

$165

Studio D'Artisan "Noragi Sashiko" Vest
Sold Out Sale
Studio D'Artisan "Noragi Sashiko" Vest

Studio D'Artisan

$180 $225

OD+SDA "Noragi Sashiko" Bomber Jacket
Sold Out
The Factory Made Sashiko 6-Panel Cap (Blue)
Sold Out
The Factory Made Sashiko 6-Panel Cap (Navy)
Sold Out
Momotaro Indigo Sashiko Shirt
Sold Out

Subscribe